KULTURA POSÁZAVÍ A POVLTAVÍ

PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE PARTNERY

KULTURA POSÁZAVÍ A POVLTAVÍ

VŠEM MOC DĚKUJEME ZA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI A PODPORU

KULTURA POSÁZAVÍ A POVLTAVÍ

PARTNEŘI NAŠICH AKCÍ

Vážení partneři, jsme vám hluboce zavázáni a z celého srdce vám děkujeme za to,

že se podílíte na pořádání našich kulturních akcích.

Dovolte nám, abychom vám vyjádřili poděkování tím, že po celý rok budeme vystavovat vaše firmy, loga a názvy na všech námi provozovaných portálech a sociálních sítích.

Bez vás partnerů, by kultura, tak jak ji děláme, nemohla existovat.

Ještě jednou tisíceré díky.